sobota, 22 sierpnia 2015

Błękitna ceramika / Blue pottery

Zestaw błękitnej ceramiki. Modelina, pigment, elementy biżuteryjne, drucik, lakier.

A set of blue pottery. Made from modeling clay, pigments, elements of jewelery, wire, paint.


niedziela, 2 sierpnia 2015

Akcesoria z papieru/ Paper-works

Obecnie pracuje nad czterema akcesoriami na raz.  Robię to z kilku powodów, między innymi aby uniknąć monotonii pracy ciągle nad tym samym. No i oszczędzam czas, gdyż kiedy jedna rzecz wysycha, mogę zając się inną. No i używam tych samych albo podobnych materiałów. Papier, preszpan, karton i paski do quillingu.

O skrzyniach i misach już pisałam, więc dziś wspomnę o książkach i koszykach.

Pierwsze powstają z bloków karteczek samoprzylepnych, które farbuje (herbatą, czasem wywarem z krepy), a potem oprawiam w skórę. Poniżej są one jeszcze nieozdobione - dopiero będę się do tego zabierała.

Koszyki z kolei tworzę z paseczków quillingowych. Najpierw tkam ich boki, które farbuję, potem zaś łącze je z podstawą. Niekiedy ozdabiam podstawę w technice decoupage i lakieruję. Kosze otrzymają jeszcze rączki.

I'm currently working on four accessories at once. I do this for several reasons, among others, to avoid monotonous work. Well, it save time as well, since when one thing dries up, I can take care of another mini. Alsow I use the same or similar materials. Paper, pressboard, cardboard and strips quillingu.

About crates and bowls I have written, so today I will mention the books and baskets.

First ones are created from blocks of sticky notes that I dyes (tea, sometimes brew of crepe), then skinned in the leather.

Baskets are made of quilling strips. First, I weave their sides, then dye them and link them to the base. Sometimes I decorate the basis in decoupage technique and aplay varnish. Baskets will get the handle.